جهت دانلود سخنرانی چهارمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز سه شنبه مورخ 22/دی ماه/1394 با موضوع «نهاد خیر در نماد برنامه؛بررسی توجه برنامه ششم به فعالیت های خیریه»، با سخنرانی استاد نادر ریاحی (محقق و پژوهشگر در حوزه وقف و امور خیر) {اینجا} کلیک نمایید.