جهت دانلود سخنرانی پنجمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز سه شنبه مورخ 27/بهمن ماه/1394 با موضوع «کنش های داوطلبانه(خیرخواهانه) در جوامع معاصر ؛ضرورت توجه همه جانبه»، با سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی(دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی) {اینجا} کلیک نمایید.