جهت دانلود سخنرانی هفتمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز سه شنبه مورخ 28/اردیبهشت ماه/1395 با موضوع «مباحث نوین امر خیر در ایران»، با سخنرانی دکتر غلامرضا اعوانی (عضو فرهنگستان علوم ایران) و دکتر محمدصالح طیب نیا(عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان) {اینجا} کلیک نمایید.