جهت دانلود سخنرانی هشتمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز سه شنبه مورخ 10/خردادماه/1395 با موضوع «فردیت و کنش داوطلبانه و امر خیر»، با سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی(دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی) {اینجا} کلیک نمایید.