جهت دانلود سخنرانی نوزدهمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز دوشنبه مورخ 30/مرداد ماه /1396 با موضوع «مدیریت دانش در موسسه های خیریه»، با سخنرانی  جناب آقای محسن زند (کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علم وصنعت ایران ) {اینجا} کلیک نمایید.