جهت دانلود سخنرانی شانزدهمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز دوشنبه مورخ 9/اسفند ماه/1395 با موضوع «نقش و قف در نظام آموزشی و فقهی(آشنایی با قوانین و مسائل پیرامون فعالیت های دانش بنیان موسسه های خیریه در سویس  »، با سخنرانی  دکتر شیرین گرمارودی (انسان شناس و پژوهشگر در حوزه دین،حقوق و اخلاق زیستی دانشگاه زوریخ) {اینجا} کلیک نمایید.