جهت دانلود سخنرانی دوازدهمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز دوشنبه مورخ 17/آبان ماه/1395 با موضوع «امر خیر:امر اجتماعی و اخلاقی »، با سخنرانی  دکتر تقی آزادارمکی(استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران) {اینجا} کلیک نمایید.