جهت دانلود سخنرانی دهمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز دوشنبه مورخ 8/شهریور/1395 با موضوع «آشنایی با موسسه های دانش بنیان خیریه در آلمان »، با سخنرانی دکتر کریستوف ورنر (ایران شناس و پژوهشگرتاریخ مدرن ایران،رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه فلیپ ماربوگ آلمان) {اینجا} کلیک نمایید.