جهت دانلود سخنرانی بیست و چهارمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز دوشنبه مورخ 1/مرداد ماه/1397 با موضوع «تشکیل سرمایه فکری در فضای نیکوکاری»، با سخنرانی دکتر جلیل خاوندکار (عضو هیئت مدیره ودبیر انجمن علمی پارک ها و مراکز رشد فناوری کشور) {اینجا} کلیک نمایید.