جهت دانلود سخنرانی بیست و پنجمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز دوشنبه مورخ 22/مرداد ماه/1397 با موضوع «نقش خیریه ها و دولت در فقر زدایی»، با سخنرانی جناب آقای میثم هاشم خانی(اقتصاد دان و مدیر موسسه مطالعاتی حامیان فردا) {اینجا} کلیک نمایید.