جهت دانلود سخنرانی بیست و سومین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز دوشنبه مورخ 7/اسفند ماه /1396 با موضوع «رابطه بین نوآوری اجتماعی و امر خیر»، با سخنرانی دکتر روح الله حمیدی مطلق (ممدیرگروه نوآوری و کسب و کار اجتماعی پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف) {اینجا} کلیک نمایید.