جهت دانلود سخنرانی بیستمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز دوشنبه مورخ 18/دی ماه /1396 با موضوع «افق بخش سوم و کارآفرینی اجتماعی»، با سخنرانی سرکارخانم نسیم یادگار (دانش آموخته دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران-کارآفرین اجتماعی )؛ جناب آقای ممدمهدی معماریانی( مدرس و پژوهشگر کارآفرینی) {اینجا} کلیک نمایید.