عنوان دریافت فایل
آسیب‎ شناسی حقوقی قوانین و مقررات مربوط به امور خیر دریافت
تحليل ساختارمند برترين خيريه هاي جهان و ايران دریافت
بررسي الگوي فعاليت ها و تجربه خير ديني در آيين پياده روي اربعين   دریافت