جهت دانلود سخنرانی سی و پنجمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز شنبه مورخ 08/مهرماه/۱۳۹۸ با موضوع «کارگاه آشنایی خیریه ها با قوانین اداره کار و بررسی چالش های موجود»، با سخنرانی جناب آقای مهندس محسن احمدی؛ رئیس داره روابط کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی اصفهان{اینجا} کلیک نمایید.