جهت دانلود سخنرانی بیست و نهمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز چهارشنبه مورخ ۲۸/آذر ماه/۱۳۹۷ با موضوع «تعامل دوسویه خیریه ها و نظام مالیاتی کشور؛ فرصت ها و تهدیدها»، با سخنرانی جناب آقای بهروز مهدلو؛ مدیرکل محترم امور مالیاتی استان اصفهان، {اینجا} کلیک نمایید.