سیدریاض طباطبایی – کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

مهری بهار – دکترای مطالعات فرهنگی

چکیده مقاله:

می توان گفت فصلنامه وقف، میراث جاویدان عمدتا با رویکردی تاریخی، غیر علمی و بدون هدفگذاری مشخص منتشر می شود و اینها نمی تواند بازنمایی دقیقی از وقف ارایه دهد. رویکرد تاریخی نشریه در بسیاری از مقالات مشخص است که در تحلیل یافته ها به این موضوع اشاره خواهیم کرد. در واقع ما در 7 شماره مورد مطالعه با هیچ ایده و راهکار جدید برای حل مشکلات در حوزه وقف مواجه نشدیم، حتی با طرح مسیله و مشکل نیز مواجه نشدیم و این نشان می دهد که فصلنامه نگاهی سطحی و تک بعدی به وقف دارد و بر اساس استراتژی و طرح از پیش تعیین شده ای در این مسیر حرکت نمی کند. این موضوع و یافته ها در کنار مباحث نظری ای که اشاره خواهم کرد، نشان می دهد که فصلنامه وقف، میراث جاویدان بعنوان رسانه ای تخصصی در این حوزه بازنمایی ای کاملا سوگیرانه و غیر دقیق از وقف دارد. برای اینکه فصلنامه بازنمایی دقیقتری از وقف داشته باشد بهتر است از متخصصان روزنامه نگاری که در حوزه وقف کار کرده اند در نشریه استفاده کند و همچنین نگاه ایدیولوژیک به مسیله وقف حذف شود و حتی نشریه از حالت یک نشریه رسمی سازمانی خارج شود تا آزادانه تر به این مسیله پرداخته و محدودیت های ناشی از تعلق به سازمانی خاص گریبانگیر آن نباشد.هدف ما در این مقاله، مطالعه بازنمایی وقف در رسانه بود که با توجه به اینکه مجله وقف، میراث جاویدان تنها مجله تخصصی در این حوزه است آن را بعنوان نمونه موردی برای مطالعه انتخاب کردیم. بدین منظور با مرور نظریات مربوط به بازنمایی، خصوصا نظرات استوارت هال آماده تحلیل فصلنامه وقف، میراث جاویدان با رویکرد بازنمایی شدیم. پرسش تحقیق ما به نحوه بازنمایی وقف در مجله وقف میراث جاویدان بر می گشت و به همین دلیل نیز از رویکرد بازنمایی استوارت هال استفاده کردیم تا بتوانیم هر چه بهتر جنبه های مختلف این بازنمایی را تحلیل کنیم. با توجه به این مباحث، ما برای انجام تحلیل ها و پاسخ به پرسش تحقیق و مشخص کردن نحوه بازنمایی وقف در این نشریه از روش های تحلیل محتوای کمی و کیفی بطور همزمان استفاده کرده و نتایج آن را در ادامه ارایه می کنیم. برای انجام تحلیل محتوا، ابتدا لیست مقولات اصلی و فرعی را تهیه کردیم و براساس مقولات به تحلیل هر شماره پرداختیم و سپس تحلیل کلی 7 شماره مورد بررسی را ارایه کردیم.

کلیدواژه ها:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.