از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید

شماره های تماس: 37932689-031 و 37934122-031 و 09130894587

ایمیل:ala@res.ui.ac.ir
آدرس: اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه، پژوهشکده آلاء.