وحید مقدم – استادیار دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، گروه معارف اهل البیت، دانشگاه اصفهان.

مرجان اسماعیلی کرباسی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، دانشگاه اصفهان.

چکیده مقاله:

مشارکت و مداخله مردم در بخش سوم در دو بعد جبران شکست بازار و شکست دولت میتواند موجب کاهش بار مالی دولت و افزایش رشد و کارآیی اقتصاد گردد. میزان مشارکت مردم در این بخش براساس نوع انگیزه افراد (مادی ویا معنوی) متفاوت میباشد. در حقیقت تاثیر انواع انگیزه ها بر رفتار اقتصادی مردم در این بخش اهمیت دارد. دو نوع انگیزه مهم در بخش سوم نشان و مشوق ها هستند که به دلیل نوع اثرگذاری بر افراد، موجب ترغیب آنها بر افزایش و یا کاهش مشارکت در این بخش میگردند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی ادبیات نظری و تجربی در بخش سوم پیرامون نشان و مشوق پرداخته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای با تمرکز بر ادبیات موجود در جهان و ایران انجام شده است. براساس نتایج، مشوق اثر منفی و در مقابل نشان اثر مثبت بر عملکرد افراد در بخش سوم دارد. همچنین نیاز به بررسی انواع انگیزه، نشان و مشوق و نوع اثرگذاری آنها به صورت مستقل در بعد علمی و سیاستگذاری جدی، کارآمد و گسترده تر در بعد اجرایی در کشور احساس میگردد.

کلیدواژه ها:

انگیزه ، نشان ، مشوق ، بخش سوم ، وقف.

 

«برای دریافت متن کامل مقاله در سیویلیکا کلیک کنید»

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.