نوشته‌ها

, ,

شاخص های ارزیابی عملکرد بخش وقف و خیریه با استفاده از کارت امتیاز متوازن

شاخص­های ارزیابی عملکرد بخش وقف و خیریه با استفاده از کارت امتیاز متوازن سمیه مهدوی1، مهدی طغیانی2* 1 کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان *2استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان چکیده: …