نوشته‌ها

, ,

کسب وکار اجتماعی شیوه ی نوین کارآفرینی، مفاهیم و تفاوت های آن با کارآفرینی اجتماعی

کسب‌وکار اجتماعی شیوه‌ی نوین کارآفرینی، مفاهیم و تفاوت‌های آن با کارآفرینی اجتماعی حسین جودت چافی1، سیدحسین سیدی2 1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد 2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی نویسنده مسئول مکاتبات: 1371jodat@g…
, ,

جایگاه نهادهای خیریه در تامین مالی و ترویج کارآفرینی در بسترICT

  جايگاه نهادهاي خیریه در  تامين مالي و ترويج کارآفريني در بسترICT مهدی کیانی‌2، محمد سلیمانی1 1 استادیار، گروه اقتصاد سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع) ، نویسنده مسئول مکاتبات: Solimani@isu.ac.ir 2 دانشجوی کار…