نوشته‌ها

, ,

جایگاه مفهومی تکافل اجتماعی در حوزه امر خیر و نیکوکاری

جایگاه مفهومی تکافل اجتماعی در حوزه امر خیر و نیکوکاری محمدرضا آرام کارشناسی ارشد، معارف اسلامی و علوم سیاسی و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)،m.aram@isu.ac.ir چکیده یکی از راهکارهای بسط فرهنگ نیکوکاری در جامعه اسلامی، تشریح آن در …