نوشته‌ها

, ,

نقش موقوفات در ایجاد و ماندگاری اماکن عامالمنفعه فرهنگی در بازار تهران(مطالعه موردی: مسجد مدرسه معمار باشی و مسجد حاج صفرعلی)

محمد کشاورز - استادیار دانشکده ایرانشناسی، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان چکیده مقاله: وقف یکی از مهمترین میراث های معنوی ایرانیان است که در طول دوره های تاریخی با توجه به ضرورتها و نیازهای اجتماعی پدید آمده است. در تهران دوره قاجاریه نی…
, ,

نقش سمن ها در مدیریت شهری

مهسا حیدری - کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه علامه طباطبایی یگانه خدایی - کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: امروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت در شهر ها که باعث بروز مشکلات اقتصا…
, ,

نقش سازمان بهزیستی در نظام حکمرانی عرصه خیر (بررسی وظایف ، اهداف،چالش ها،نقاط قوت و ضعف وراهکارها و پیشنهادات)

علی اصغر لطیفی - بهزیستی استان همدان زهره بختیاری سفر - بهزیستی استان همدان چکیده مقاله: امروزه موضوع مشارکت های مردمی و امور خیریه مورد توجه و علاقه بسیاری از سازمانهای ملی، منطقه ای و بین المللی (دولتی و غیردولتی) است. اعتقاد بر…
, ,

نقش بزرگان معاصر صوفیه ایران در فعالیتهای خیر و عام المنفعه

ابوالفضل فتح آبادی - دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی چکیده مقاله: از شاه نعمت اللهی ولی به عنوان یکی از پیران طریقت نام برده میشود که علاوه بر توجه به امور معنوی، در امور دنیوی و مشخصا، انجام اعمال خیر عام ال…
, ,

مولفه های حکمرانی امور خیر در دیدگاه امام علی (ع)

محمدحسین بهمن پور لیلی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم و فنون قرآن تهران سمیرا کثیری - کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بھشتی چکیده مقاله: موفقیت یک حکومت در ایجاد نظامهای حکمرانی متعدد و مطلوب در زمینه های مختلف است تا با تقسیم مسئولیت های متنوع بین نهادها و بخشهای …
, ,

مقایسه سازمانهای خیریه مبتنی بر معیارهای حکمرانی خوب امر خیر بر اساس برداشت جوانان جامعه

حمید حاجی ابراهیم - استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار صدف سیفیان - دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات تهران محمدرضا حسین زاده - استاد مدعو مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد تهران…
, ,

مقایسه حقوقی و ارزیابی نحوه تشکیل موقوفات عام و موسسات خیریه

سیدمحسن قائم فرد - عضو هیات علمی و مدیر حقوقی دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: در مقاله حاضر راقمان این سطور با بررسی و تحلیل مقررات و فتاوای فقهی حاکم بر مقوله تشکیل موسسه خیریه و موقوفات عام، ضمن ت…
, ,

مطالعه و بررسی خیریه ها و موسسات مردم نهاد در استان کرمانشاه- ( با تاکید برمدیریت زنان در خیریه ها)

مهری بهار - دکترای مطالعات فرهنگی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران زهرا نقدی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه, دانشکده علوم اجتماعی, دانشگاه تهران چکیده مقاله: این پایان نامه سعی…
, ,

مطالعه سازمانهای حمایتی ایالات متحده آمریکا در عراق

مهری بهار - دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران احمد فاتحی - دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران چکیده مقاله: جامعه مدنی محیطی است که افراد در آن حقوق طبیعی خ…
, ,

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت خیرین در مراکز درمانی خیریه

حمیدرضا اشراقی - دانش آموخته دکتری جامعه شناسی رحمت ا... امیراحمدی - استادیار جامعه شناسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران چکیده مقاله: نظام و حیات اجتماعی در جامعه بشری به تعاون و مشارکت اعضای آن بستگی دارد و در این راس…