نوشته‌ها

, ,

اقتصاد و فرهنگ یاریگری های سنتی؛ به سوی مدل بومی امورخیر یاریگرانه در ایران معاصر

اقتصاد و فرهنگ یاریگری‌های سنتی؛ به‌سوی مدل بومی امورخیر یاریگرانه در ایران معاصر محسن امین دانشجوی مقطع دکتری رشته جامعه شناسی فرهنگی. دانشگاه علامه طباطبایی   Mohsen_amin@ymail.com   چکیده یکی از ویژگی‌های اساسی نظام ‌سرمایه‌…