نوشته‌ها

, ,

بررسی نقش تامین مالی جمعی خیرخواهانه در ایجاد اشتغال و تولید

حسن کیائی - عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاددانشگاه امام صادق (ع) محمد سلیمانی - عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاددانشگاه امام صادق (ع) چکیده مقاله: تامین مالی جمعی، که توسعه آن وامدار پیشرفت فناوری اطلاع…