نوشته‌ها

, ,

تبیین مشارکت شهروندان کاشانی در امر نیکوکاری

  تبیین مشارکت شهروندان کاشانی در امر نیکوکاری علی محمودزاده مرقی مدرس دانشگاه پیام نور – واحد کاشان Ali.sociology2015@gmail.com مددکار اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کاشان چکیده ارزشهاي اخلاقی- اجتماعی، متش…
, ,

از خیر قدسی تا خیر عرفی؛ بررسی پیامدهای مرزبندی بین امور خیر در جامعه ایرانی

  از خیر قدسی تا خیر عرفی؛ بررسی پیامدهای مرزبندی بین امور خیر در جامعه ایرانی   محمدرضا پویافر عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، mrpouyafar@gmail.com   چکیده از آنجا که محتوای باورهای اسلامی فراتر ا…
, ,

ارایه الگوی کارآمد تربیتی امور خیر و نیکوکاری در بستر نظام آموزش و پرورش

ارائه الگوي كارآمد تربيتی امور خير و نیکوکاری در بستر نظام آموزش و پرورش نعمت اله موسی پور1، لیلا عیاری2*، سیدمحمد سیدکلان3 1دانشیار،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان *2 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، گروه …
, ,

روش ها و مدلهای احسان و نیکوکاری در قرآن, روایات

          عنوان مقاله:   روش ها و مدل های احسان و نیکوکاری در قرآن, روایات   گردآورنده: مریم حسین زاده دانشکده الهیات، دانشگاه حکیم سبزواری     چکیده در آیات قرآن واژ…
, ,

نسبت تلاش های خیرخواهانه با مصالح توسعه ملی

فرشاد مومنی چکیده مقاله: پر کردن حفره های شکافهای برخورداری از حداقل نیازهای اساسی همنوعان و تلاش برای جبران کاستیهای ناشی از ناتوانی یا مسئولیت گریزیهای دولت در حیطه وظایف حاکمیتی شکل دهنده دو مولفه حیاتی و سرنوشتساز از مهمترین فلسفه های وجودی …
, ,

نقش آموزش وپرورش در ترویج، توسعه و نهادینه سازی امور خیر و نیکوکاری

بسمه تعالی نقش آموزش و پرورش در ترویج، توسعه و نهادینه سازی امور خیر و نیکوکاری روح اله کریمی خویگانی[1] چکیده امروزه لازم است در تعلیم و تربیت به مدرسه از ابعاد گسترده تری نگاه کنیم. برخی از فیلسوفان از جمله طرفداران نظریه با…
, ,

کارکرد احسان و نیکوکاری در تالیف قلوب جامعه اسلامی

کارکرد احسان و نیکوکاری در تألیف قلوب جامعه اسلامی میثم خزائی استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی meisam.khazaee@abru.ac.ir چکیده در شرع مقدس اسلام، احسان و نیکوکاری و خدمت به مردم بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. به گونه­ای که…
, ,

بررسی جایگاه احسان در آرمان شهر اسلامی

  بررسی جایگاه احسان در آرمان شهر اسلامی رقیه حق شناس نویسنده اول1، سیده سلمه بلاغی نویسنده دوم2*، سید قاسم بلاغی نویسنده سوم3 1 دانشجوی دکتری شیعه شناسی، گرایش کلام، دانشکده شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم. 3 دانشجوی کارشن…
, ,

بازتاب عمل خیر و نیکوکاری در داستان های کهن فارسی

بازتاب عمل خیر و نیکوکاری در داستان های کهن فارسی عبدالحسین موّحد چکیده مقاله برخی واژه ها در هر زبانی، کاربردی ویژه دارند. واژه «خیر و نیکوکاری» در زبان فارسی و فرهنگ عمومی ما نیز از دیرباز، کاربردی پر معنی، مردم شناختی و آموزشی دا…
, ,

ارزیابی ترجمه دانش در سازمانهای مردم نهاد، مطالعه موردی: بنیاد خیریه آلاء

  ارزیابی ترجمه دانش در سازمان های مردم نهاد مطالعه موردی: بنیاد خیریه آلاء محمد اسماعیلی1 1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع _مدیریت سیستم و بهره وری اصفهان، ایران نویسنده مسئول مکاتبات: m.esmaeili4@gmail.com     چ…