نوشته‌ها

, ,

نیاز سنجی آموزشی مراکز خیریه؛ مطالعه ای کیفی

نیاز سنجی آموزشی مراکز خیریه؛ مطالعه‌ای کیفی سعیده داوری مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی چکیده مراکز خیریه، موسسات غیر انتفاعی و غیرسیاسی محسوب می شوند که توسط افراد حقیقی یا حقوقی تأسیس شده و در زمینه ارائه خدما…