نوشته‌ها

, ,

شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بازاریابی وقف برای ترویج و توسعه فرهنگ وقف

شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بازاریابی وقف برای ترویج و توسعه فرهنگ وقف سعید مسعودی پور1 1 دکتری مدیریت بازاریابی، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری : masoodipoor@tsi.ir چکیده: امروزه دانش بازاریابی به عنوان ابزاری مهم برای سازمان‌های غیر…