نوشته‌ها

, ,

واکاوی اثربخشی نظام حکمرانی در اشاعه فرهنگ وقف در بانوان(مورد مطالعه :دوران صفویه تا پهلوی)

واکاوی اثربخشی نظام حکمرانی در اشاعه فرهنگ وقف در بانوان (مورد مطالعه :دوران صفویه تا پهلوی) دکتر حوریه ربانی اصفهانی1 دکتر محمد صالح طیب نیا2 .1 *معاونت پژوهشی پژوهشکده آلاء ، مدرس دانشگاه اصفهان .2رییس پزوهشکده آلاء، مدیرعامل بنیاد آلاء…
, ,

نگاهی اجمالی به شاخص های برجسته حکمرانی در قانون اساسی برخی کشورهای جهان

نگاهی اجمالی به شاخص‌های برجسته حکمرانی در قانون اساسی برخی کشورهای جهان نادر ریاحی سامانی کارشناس ارشد حقوق چکیده: اصولاً یکی از شاخص‌های بارز و تعیین کننده نظام حکمرانی در مجامع مختلف مراتب مندرج در قانون اساسی هر کشور است و امر خیر نی…
, ,

جایگاه شاخص های حکمرانی مطلوب در ماموریت سازمانهای خیریه ایران

جایگاه شاخص‌های حکمرانی مطلوب در ماموریت سازمان‌های خیریه ایران حسین جودت چافی1، دکتر سیدحسین سیدی2، علیرضا اکرامیان3 1کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شاهد، jodat.hosein@gmail.com 2دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی 3طلبه سطح دو حوز…