نوشته‌ها

, ,

توجه به امور خیریه در تدوین برنامه درسی (رسمی، غیر رسمی)؛ عاملی اثر بخش در نیل به جامعه ی خیر

توجه به امور خیریه در تدوین برنامه درسی (رسمی، غیر رسمی)؛ عاملی اثر بخش در نیل به جامعه‌ی خیر محسن فلاحتداری، 2. حمید بیات دانشجوی دبیری الهیات و معارف اسلامی کارشناس‌ارشد تحقیقات آموزشی   چکیده: آنچه در پژوهش حاضر م…