نوشته‌ها

, ,

بررسی و تحلیل بازتاب وقف و نذر ، دو خیر ماندگار، در ضرب المثلهای فارسی

بررسی و تحلیل بازتاب «وقف» و «نذر»، دو خیر ماندگار، در ضرب‏المثل‏های فارسی خدیجه حاجیان استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس khadijehhajiyan@yahoo.com چکیده: «وقف» و «نذر» در زیر ساخت‏های اجتماعی و اقتصادی جوام…