نوشته‌ها

, ,

مشکلات و آفات فرا روی سنت حسنه وقف

  مشکلات و آفات فرا روی سنت حسنه وقف محمد ابراهیمی ورکیانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی چکیده: دراین معنا که سنت حسنه وقف وخیرات پدیده ای اخلاقی است که در سراسر جهان مورد توجه انسان های بیشماری بوده ومی باشد ومصادیق بسیاری ازاین …