نوشته‌ها

, ,

مقایسه حقوقی و ارزیابی نحوه تشکیل موقوفات عام و موسسات خیریه

سیدمحسن قائم فرد - عضو هیات علمی و مدیر حقوقی دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: در مقاله حاضر راقمان این سطور با بررسی و تحلیل مقررات و فتاوای فقهی حاکم بر مقوله تشکیل موسسه خیریه و موقوفات عام، ضمن ت…
, ,

موسسات خیریه سیاست پژوهی

علیرضا صفرپور - کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)پژوهشگر اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر چکیده مقاله: ناکامی دولتها در تحقق اهداف محرومیت زدایی به خاطر محدودیتهای بودجه ای و …
, ,

بررسی جرم پولشویی در بستر موسسات خیریه

یاسین باجلانی   سیدمحمد حسینی چکیده مقاله: پولشویی یکی از مهمترین جرائم اقتصادی است که امروزه رواج زیادی یافته و قلمرو وسیعی دارد، به شکلی که بخش زیادی از جرائم را در برمیگیرد. پولشویی که عبارت است از پنهان کردن یا تط…