نوشته‌ها

, ,

نقش سازمان بهزیستی در نظام حکمرانی عرصه خیر (بررسی وظایف ، اهداف،چالش ها،نقاط قوت و ضعف وراهکارها و پیشنهادات)

علی اصغر لطیفی - بهزیستی استان همدان زهره بختیاری سفر - بهزیستی استان همدان چکیده مقاله: امروزه موضوع مشارکت های مردمی و امور خیریه مورد توجه و علاقه بسیاری از سازمانهای ملی، منطقه ای و بین المللی (دولتی و غیردولتی) است. اعتقاد بر…
, ,

بررسی تاثیر ایده های نو برای حکمرانی عرصه خیر و نیکوکاری در کمیته امداد امام خمینی (ره)

سیدمصطفی موسوی - دکتری جامعه شناسی، گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران کارشناس مسئول فرهنگی کمیته امداد امام خمینی( ره) شهرستان خنج، فارس پیمان پیروز - گروه مدیریت، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران چکیده مقاله: رسیدگی به امور معیشتی و اجتماعی فقرا و …