نوشته‌ها

, ,

کنشگری در امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی

میرطاهر موسوی - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حمیدرضا هندی - پژوهشگر اجتماعی و دانشجوی دکتری تخصصی رشته سلامت و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی چکیده مقاله: سرمایه ا…
, ,

تحلیل جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی در امور خیر با تاکید بر توسعه فرهنگ وقف

محسن نیازی - استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان محمد کارکنان نصرآبادی - مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: وقف به عنوان یک امر خیر، عملی الهی است که شخص در کمال صحت و سلامت عقل و اندیشه،…
, ,

تبیین مشارکت شهروندان کاشانی در امر نیکوکاری

علی محمودزاده مرقی - مدرس دانشگاه پیام نور – واحد کاشان ، مددکار اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کاشان چکیده مقاله: ارزش های اخلاقی- اجتماعی، متشکل از قواعد و عناصری اند که انسان ها با کاربست آنها در زندگی اجتماعی، رفتار خود را ن…