نوشته‌ها

, ,

نقش سمن ها در مدیریت شهری

مهسا حیدری - کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه علامه طباطبایی یگانه خدایی - کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: امروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت در شهر ها که باعث بروز مشکلات اقتصا…
, ,

بررسی تاثیر موقوفات در مدیریت شهری شهرستان خمینی شهر

مجتبی فخاری - کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران رضا اسماعیلی - عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران چکیده مقاله: هدف از انجام این پ…