نوشته‌ها

, ,

نقش سمن ها در مدیریت شهری

نقش سمن ها در مدیریت شهری مهسا حیدری1 یگانه خدایی2 1*کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه علامه طباطبایی 2کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه علامه طباطبایی چکیده امروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت در شهر ها که …
, ,

بررسی تاثیر موقوفات در مدیریت شهری شهرستان خمینی شهر

  بررسی تأثیرموقوفات در مدیریت شهری شهرستان خمینی شهر مجتبی فخاری1*، رضا اسماعیلی2 1، کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران 2-عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اس…