نوشته‌ها

, ,

گونه شناسی ماهیت امور خیریه در شبکه های مجازی (با تاکید بر پیام رسان تلگرام)

گونه­شناسی ماهیت امور خیریه در شبکه­های مجازی (با تأکید بر پیام­رسان تلگرام) مهری بهار1، سجاد حاجی­حسینلو2، اکبر بیات3 1 دانشیار گروه ارتباطات اجتماعي دانشكاه تهران، Mbahat@ut.ac.ir 2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی_مطا…