نوشته‌ها

, ,

جایگاه شاخص های حکمرانی مطلوب در ماموریت سازمانهای خیریه ایران

جایگاه شاخص‌های حکمرانی مطلوب در ماموریت سازمان‌های خیریه ایران حسین جودت چافی1، دکتر سیدحسین سیدی2، علیرضا اکرامیان3 1کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شاهد، jodat.hosein@gmail.com 2دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی 3طلبه سطح دو حوز…