نوشته‌ها

, ,

نگاهی اجمالی به شاخص های برجسته حکمرانی در قانون اساسی برخی کشورهای جهان

نگاهی اجمالی به شاخص‌های برجسته حکمرانی در قانون اساسی برخی کشورهای جهان نادر ریاحی سامانی کارشناس ارشد حقوق چکیده: اصولاً یکی از شاخص‌های بارز و تعیین کننده نظام حکمرانی در مجامع مختلف مراتب مندرج در قانون اساسی هر کشور است و امر خیر نی…