نوشته‌ها

, ,

تاثیر و تاثر زرتشتیان و انجمن های خیریه آنها در گسترش فرهنگ و آموزش در شهر یزد در دوره قاجار و پهلوی اول

تاثیر و تاثر زرتشتیان و انجمن های خیریه آنها در گسترش فرهنگ و آموزش در شهر یزد در دوره قاجار و پهلوی اول چکیده شهر یزد به عنوان بستر مناسب زندگی اقلیت زرتشتی در طول سالیان دراز از زمان باستان تاکنون آبستن حوادث مختلفی بوده است. این بهدی…
, ,

بررسی جایگاه وقف علمی در توسعه انسانی، مطالعه موردی: جامعه عصر قاجار

زهرا علیزاده بیرجندی - عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه بیرجند چکیده مقاله: در رویکرد توسعه انسانی، هدف اصلی بهبود بخشیدن کیفیت زندگی، یعنی پرورش قابلیت های انسانی و گسترش امکانات او و برخورداری انسان ها از زندگی طولانی سالم و اخلاقی…