نوشته‌ها

, ,

تبیین نقش شبکه سازی بر قابلیت نوآوری در سازمان های مردم نهاد

تبیین نقش شبکه سازی بر قابلیت نوآوری در سازمان های مردم نهاد احسان شریف احمدیان دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشکده مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران   خلاصه هدف از این مقاله، شناسایی جایگاه و مزایای شبکه سازی در …