نوشته‌ها

, ,

برآورد تمایل افراد جامعه جهت حمایت از تولید علم و فناوری در قالب وقف و خیریه(مطالعه موردی: شهر رشت)

آزاده زاهد چکووری - کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی مهدی طغیانی - استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: نقش عمده عرضه و تامین مالی عرصه گسترش علم و حمایت از نخبگان بر عهده دولت است. با توجه به ضرورت کاهش حجم دولت و کاهش بار مالی دولت…