نوشته‌ها

, ,

بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام

بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام حسن حسین زاده1، حامد حسین زاده2 ، جواد حسین زاده3 1دکترای حقوق 2دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، نویسنده مسئول مکاتبات…
, ,

منابع تامین مالی امر خیر در فقه امامیه

  منابع تأمین مالی امر خیر در فقه امامیه محمّدرضا آرام پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) و دانشجوی دکتری علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی Mr.aram@chmail.ir     چکیده: یکی از ارکان …