نوشته‌ها

, ,

تبیین عوامل موثر بر مشارکت داوطلبانه- خیرخواهانه زنان

  تبیین عوامل موثر بر مشارکت داوطلبانه- خیرخواهانه زنان محمد صالح طیب نیا [1] حوریه ربانی اصفهانی[2]   چکیده : در ایران و جوامع اسلامی انجام کارهای خیر  نه تنها در زمان فعلی بلکه در زمان های گذشته نیز زمینه ی مناسبی برای …