نوشته‌ها

, ,

بررسی چالش های انسان شناسانه انگیزش امر خیراز دیدگاه نورواقی

زینب السادات میرشمسی - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج چکیده مقاله: ترغیب به امر خیر به عنوان یکی از مولفه های مهم تحقق امر خیر شناخته می شود . جوامع مختلف ، روشهای متنوعی برای ایجاد انگیزه در انسانها جهت انجام امر خ…
, ,

کنکاشی در مفهوم شفقت به عنوان یکی از مولفه های تحقق امر خیر

زینب السادات میرشمسی - استادیار فلسفه گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد کرج چکیده مقاله: شفقت یکی از مولفه های موثر در تحقق امر خیر است . لذا نوع نگاه ما به آن میتواند در تحقق امر خیر موثر باشد . شفقت همچون سایر عواطف …