نوشته‌ها

, ,

تبیین مشارکت شهروندان کاشانی در امر نیکوکاری

علی محمودزاده مرقی - مدرس دانشگاه پیام نور – واحد کاشان ، مددکار اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کاشان چکیده مقاله: ارزش های اخلاقی- اجتماعی، متشکل از قواعد و عناصری اند که انسان ها با کاربست آنها در زندگی اجتماعی، رفتار خود را ن…