نوشته‌ها

, ,

رهیافتی بر حکمرانی امور خیر از دیدگاه اسلامی

فیروزه عزیزی - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس چکیده مقاله: حکمرانی امور خیر از جمله موضوعات مورد مناقشه به ویژه از بعد اعتماد و اطمینان است.در این مقاله ،تلاش می شود تا شیوه و نگرش دیگری به چگونگی حکمرانی موسسات و نهادهای خیریه ای که ر…
, ,

درآمدی بر ابعاد بخش سوم در اقتصاد و نگاهی به عملکرد نهادهای خیریه در شهر مقدس مشهد

مصطفی سلیمی فر - استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد سیدحامد حسینی - دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد وحید ارشدی - دکتری اقتصاد اسلامی چکیده مقاله: رفاه اجتماعی یکی از دغدغه های مهم بشر در طول تاریخ بوده است. ادیان و تجارب بشری، ا…
, ,

کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وقف و انفاق با رویکردی به سیره نبوی

فائزه عظیم زاده اردبیلی - دانشیار دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران سعیده هوشمند - کارشناس ارشد حقوق خانواده چکیده مقاله: جامعه مجموعه ای از افراد است که دارای کنش متقابل هستند و برای رسیدن به هدفی مشترک تلاش میکنند. با توجه به کنش متق…