نوشته‌ها

, ,

موسسات خیریه سیاست پژوهی

  موسسات خیریه سیاست پژوهی   علیرضا صفرپور کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی(ره) پژوهشگر اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر Safarpour.study@gmail.com   &…