نوشته‌ها

, ,

بررسی وضعیت حقوقی وقف سهام، اموال فکری و ارزهای رایج

محمدمهدی الشریف - دانشیار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: به موجب ماده ۵۵ قانون مدنی » وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و من…
, ,

سهام وقف، ابزار مالی جلب مشارکت عمومی در امور وقف

فیروز عزیزی - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس چکیده مقاله: گرچه وقف از دیرباز و در ادیان قبل از اسلام وجود داشته، اما اسلام نخستین دینی بوده که چارچوب آنرا تعیین و نظام مند کرده است. از زمان ظهور اسلام، وقف و موقوفات نقش بسیار مهمی را در…
, ,

بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام

حسن حسین زاده - دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود) حامد حسین زاده - کارشناس ارشد فقه و حقوق و مدرس دانشگاه (گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر) ج…