نوشته‌ها

, ,

شاخص های ارزیابی عملکرد بخش وقف و خیریه با استفاده از کارت امتیاز متوازن

شاخص­های ارزیابی عملکرد بخش وقف و خیریه با استفاده از کارت امتیاز متوازن سمیه مهدوی1، مهدی طغیانی2* 1 کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان *2استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان چکیده: …
, ,

تحلیل روش های سنجش عملکرد نیروی داوطلب در سازمان های مردم نهاد

  تحلیل روش های سنجش عملکرد نیروی داوطلب در سازمان های مردم نهاد 1نسیم غنبر طهرانی، 2زهرا برومند* 1استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران *2دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی صنایع، دانشکده فن…