نوشته‌ها

, ,

نظام مرجعیت خیریه: موانع تحقق مرجعیت خیریه های سنتی-دینی در سطح نهادی

نظام مرجعیت خیریه: موانع تحقق مرجعیت خیریه­های سنتی-دینی در سطح نهادی سیدجمال قریشی1، ایمان اعیانی ثانی2، سعید نریمان3، امیر کاظم زاده4 1دانشجوی دکترا، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه شریف 2کارشناسی ارشد، اندیشکده م…